Individuální cvičení

První rok života dítěte uteče jako voda. Ne vždy si uvědomujeme, že toto období je z mnoha důvodů tím nejdůležitějším. Během prvního roku totiž dochází k nejbouřlivějšímu psychomotorickému vývoji. Ten zahrnuje rozvoj jak pohybového, tak psychického aparátu (hrubá motorika, jemná motorika, sociální a citový vývoj, rozumový vývoj a vývoj sluchu, zraku a řeči). Je nesmírně důležité, aby proběhl správně – jen tak může přispět k prevenci problémů pohybového aparátu (ve školním věku i v dospělosti).

Lidský novorozenec není na rozdíl od většiny živočichů vybavený tak, aby se mohl bezprostředně po narození samostatně pohybovat. Zráním nervového systému a tréninkem začne postupně ovládat všechny části těla. Zpevní se natolik, že je schopen udělat první krůčky – což trvá právě zhruba jeden rok. A pokud se rozvoj v této době zanedbá, v pozdějším věku už je náprava velice obtížná. Důsledkem může být například špatné držení těla. Každý rodič si přeje mít zdravé dítě. Správnou manipulací s miminky a vhodným cvičením lze mnoho věcí ovlivnit.

Na mých lekcích cvičení s miminky se seznámíte s aktivitami, které vhodným způsobem stimulují a podporují vývoj děťátka. Cvičení zajišťuje dítěti nové podněty (ze svalových receptorů, smyslů a změn poloh těla), které příznivě působí na jeho psychomotorický vývoj.

Proč s miminkem cvičit?

  • pohyb je přirozená součást života
  • podpoří se správný psychomotorický vývoj dítěte
  • dítě se psychicky i fyzicky otužuje
  • utváří si správnou koordinaci pohybů
  • rodič si osvojí správnou manipulaci s dítětem – zvedání, chování, nošení, pokládání
  • utužuje se vztah rodič – dítě

Jak cvičení probíhá?

Lekce probíhá hravou, nenásilnou formou za doprovodu písniček, říkadel a pohybových her. Cvičí se na speciální podložce, v náručí, ale i na overballu a velkém míči, s využitím různých pomůcek. Důraz je kladený na všestranný rozvoj dítěte – pohybový vývoj, jemná motorika, řeč, paměť, rozumový vývoj, rovnováha a koordinace. Rodiče získají inspiraci, jak s dítětem trávit volné chvilky, jak dítě správně stimulovat a čeho se vyvarovat, aby se nenarušil jeho psychomotorický vývoj.

Výhodou individuálního cvičení je větší komfort, průběžně hlídaný vývoj dítěte, cvičení přímo na míru, dopomoc dle stavu a potřeb dítěte. Ideálně je začít cvičit od 6ti týdnů věku dítěte do doby než začne lézt.

 

Kde se cvičí?

V pohodlí domova, případně v RC a Café Koupák, kde probíhají skupinové lekce. 

Cvičení je obvykle 1x za 14dní, ideálně ale 1x týdně. 

Ceník

1.lekce 570,-Kč / 60min

každá další lekce 300,-Kč / 30min

přípatek za dopravu 7Kč / 1km

Obdržíte soupis cvičení + postupně další cviky, vychytávky a doporučení.