Cvičení pro děti 10 - 12 měsíců

Je to období, kdy se děti lezením dostanou k nábytku či různým místům, u kterých přes rytíře trénují stoupání a klesání, obcházejí nábytek (lezení ve vertikále) a zkoušejí samostatný stoj v prostoru, případně i první samostatné krůčky. Děti se v lekci setkávají se zajímavými překážkami, které překonávají. Trénují lezení ve ztížených podmínkách – schody, šikmé plochy, balanční a nerovné povrchy, tunely. Využíváme hudební nástroje a spoustu zajímavých pomůcek, kterými rozvíjíme jemnou motoriku. Imitujeme gesta, učíme se básničky s ukazováním, hrajeme hry na zvířátka atd.

Lekce trvá 45 min., ve skupince je max. 5 dětí.

Obsahem lekce je

  • za doprovodu písniček a básniček: cvičení dětiček na velkých míčích
  • lezení, přelézání různých ploch
  • hry podporující všestranný rozvoj (rozumový, řeči i jemné motoriky)
  • občas i volná hra dětiček, kterou využijeme k informačnímu okénku a diskusi.

Skupinka je určena pro děti, které lezou.

Cvičení 10-12m