Cvičení pro děti 6 - 8 měsíců

Je to období, kdy má mít dítě zvládnuté 2. vzpřímení (opření o rozevřené dlaně natažených paží a těžiště je nad kolínky). Dítě přechází od samostatného přetáčení (záda – bříško – záda) k prvním individuálním pohybům z místa na místo (válení sudů, plazení, posouvání se vpřed jako píďalka nebo vzad jako ráček). Začíná se zvedat do kleku, pohupovat se v kleku. Učí se zvládat šikmý sed. Děti stimulujeme a motivujeme k velice důležité dovednosti, a to lezení. I nadále využíváme overbally a velké míče, rozvíjíme jemnou motoriku, řeč i orientaci v prostoru. Využíváme hudební nástroje a spoustu dalších pomůcek.

Lekce trvá 45 min., ve skupince je max. 5 dětí.

Obsahem lekce je

  • za doprovodu písniček a básniček: stimulace a cvičení s miminkem na podložce, v náručí i s využitím balančních pomůcek
  • hry podporující všestranný rozvoj (rozumový, řeči i jemné motoriky)
  • osvojování si správné manipulace
  • volná hra miminek, kterou využijeme k informačnímu okénku a diskusi

Skupinka je určena pro děti, které zvládají 2. vzpřímení a samostatné přetáčení.

Cvičení 6-8m