Provozní řád

Je důležité, aby se každý účastník kurzu cvičení obeznámil s provozním řádem. Svůj souhlas s nim stvrzuje odesláním přihláškového on-line formuláře a podpisem v knize v Centru Zuzka na první hodině kurzu.

Obsah provozního řádu:

  • Organizace kurzu
  • Bezpečnostní a hygienické zásady
  • Platební a storno podmínky
  • Omluvy a náhrady lekcí
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů
  • Kompletní text ke stažení: Provozní řád (pdf)