Cvičení pro děti 5 - 6 měsíců

V tomto období trénujeme 2. vzpřímení (opření o rozevřené dlaně natažených paží a těžiště je nad kolínky), motivujeme děti k přetáčení ze zad na bříško, z bříška na záda. Cvičíme na overballech a velkých míčích, které svou nestabilitou ztěžují již zvládnuté polohy, zlepšují rovnovážné reakce a svalovou souhru. Rozvíjíme řeč, jemnou motoriku i orientaci v prostoru.

Lekce trvá 45 min., ve skupince je max. 5 dětí.

Obsahem lekce je

  • za doprovodu písniček a básniček: stimulace a cvičení s miminkem na podložce, v náručí i s využitím balančních pomůcek
  • hry podporující všestranný rozvoj (rozumový, řeči i jemné motoriky)
  • osvojování si správné manipulace
  • volná hra miminek, kterou využijeme k informačnímu okénku a diskusi

Skupinka je určena pro děti, které mají zvládnuté 1. vzpřímení a čelem k podložce více zvedají trup nad podložku.

Na cvičení potřebujete 2 látkové pleny.

Cvičení 4-5m