Cvičení pro děti 4 - 5 měsíců

V tomto období už by miminko mělo zvládnout 1. vzpřímení („pase koníčky“). V poloze na bříšku ho motivujeme cvičením a hříčkami k dalšímu získávání rovnováhy. V lekcích postupně zařazujeme cvičení na overballech a velkých míčích, které svou nestabilitou ztěžují již zvládnuté polohy, zlepšují rovnovážné reakce a svalovou souhru. Děti stimulujeme ke zkříženým vzorům, bočnímu vzpřímení a postupně i k 2. vzpřímení (opření o rozevřené dlaně natažených paží a těžiště je nad kolínky). Motivujeme je k samostatnému přetočení na bok. Rozvíjíme řeč, jemnou motoriku i orientaci v prostoru.

Lekce trvá 45 min., ve skupince je max. 5 dětí.

Obsahem lekce je

  • za doprovodu písniček a básniček: stimulace a cvičení s miminkem na podložce, v náručí i s využitím balančních pomůcek
  • hry podporující všestranný rozvoj (rozumový, řeči i jemné motoriky)
  • osvojování si správné manipulace
  • volná hra miminek, kterou využijeme k informačnímu okénku a diskusi

Skupinka je určena pro děti, které mají zvládnuté 1.vzpřímení.

Na cvičení potřebujete 3 látkové pleny. Děti cvičí na podložce nahé bez plínky. Doporučuji náhradní oblečení pro maminky.

Cvičení 4-5m