Cvičení pro děti 8 - 10 měsíce

Tato skupinka je určena pro děti, které ještě nelezou, ale přemisťují se z místa na místo jiným způsobem (plazením, posouváním se vpřed jako píďalka nebo vzad jako ráček). Děti hravou formou stimulujeme a motivujeme k lezení. Symetrické koordinované lezení je pro správný motorický vývoj velice důležité. Využíváme hudební nástroje a spoustu zajímavých pomůcek, kterými rozvíjíme jemnou motoriku.

Lekce trvá 45 min., ve skupince je max. 5 dětí.

Obsahem lekce je

  • za doprovodu písniček a básniček: cvičení dětiček na velkých míčích
  • nácvik lezení
  • hry podporující všestranný rozvoj (rozumový, řeči i jemné motoriky)
  • občas i volná hra dětiček, kterou využijeme k informačnímu okénku a diskusi

Skupinka je určena pro nelezoucí, ale i lezoucí děti.

Cvičení 6-8m